System Fibonacci

Fibonacci

W ciągu Fibonacciego każda liczba jest sumą dwóch poprzednich: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 itd.
Jeżeli przegrywamy przesuwamy się w ciągu liczb o jeden poziom w prawo, jak wygrywamy o dwa poziomy w lewo. Wypadnięcie 0 także traktujemy jako przegraną .
System Fibonacci dotyczy tylko gry na zakłady proste: czerwone/czarne – Colour Bet, parzyste/nieparzyste – Even/Odd, niskie/wysokie – Low/High Number.

Dla pozostałych zakładów: pojedyńczy numer – Straight, dwa numery – Split, trzy numery – Street, cztery numery – Corner, linie – Six Line, Tuzin – Dozen, Kolumny –Column program podpowiada wg systemu a’la Martingale.

spiral_fibonacci