System Labouchere

System Labouchere

Zapisujemy jakikolwiek rosnący ciąg liczb. Program wykorzystuje ciąg: 1 2 3 4 5 6 7.
Wielkość stawki to suma pierwszego i ostatniego numeru.
Jeśli wygram, skreślam skrajne numery. Jeśli przegram dopisuję przegraną stawkę na koniec szeregu. Wypadnięcie 0 /zero/  także traktujemy jako przegraną .
System Labouchere dotyczy tylko gry na zakłady proste: czerwone/czarne – Colour Bet, parzyste/nieparzyste – Even/Odd, niskie/wysokie – Low/High Number.

Dla pozostałych zakładów: pojedyńczy numer – Straight, dwa numery – Split, trzy numery – Street, cztery numery – Corner, linie – Six Line, Tuzin – Dozen, Kolumny –Column program podpowiada wg systemu a’la Martingale.